ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไอจิ

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไอจิ ก่อตั้งโดย จ.ไอจิ เป็นพื้นที่ใช้สอยเพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม จากมุมมองของอนาคต ในปัจจุบันมุ่งเน้นการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไอจิ ประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย 4 ส่วนดังต่อไปนี้

พิพิธภัณฑ์ศิลปะ จ.ไอจิ, ห้องชมภาพยนตร์ศิลปะ จ.ไอจิ, ฝ่ายบริการส่งเสริมศิลปะ จ.ไอจิ และ ห้องสมุด จ.ไอจิ

ข้อมูลทั่วไป ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไอจิ

เวลาเปิดทำการ

9:00-22:00 น. (เวลาเปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามงานอีเว้นท์ที่จัดแสดง)

ปิดทำการ

วันจันทร์ที่ 1 และ 3 ของทุกเดือน (ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ พื้นที่ใช้สอยจะเปิดทำการในวันจันทร์ และหยุดทำ การในวันถัดไป)
ปลายปีและต้นปี (วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม)

พื้นที่ใช้สอย ทางเข้า เวลาเปิดทำการ ปิดทำการ
พิพิธภัณฑ์ศิลปะ จ.ไอจิ ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร และห้องจัดนิทรรศการชั่วคราว ชั้น10 10:00-18:00 น. (ถึง 20:00 น.ในวันศุกร์)

วันจันทร์(ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะเปิดทำการและหยุดทำการในวันถัดไปแทน)

ปลายปีและต้นปี (วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม)

*หยุดทำการในช่วงที่มีการเปลี่ยนงานที่จัดแสดง

* ห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรและห้องจัดนิทรรศการชั่วคราวที่ชั้น10 ปิดเพื่อทำการซ่อมแซมปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2017 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2019

แกลเลอรี่ ชั้น8
ห้องชมภาพยนตร์ศิลปะ จ.ไอจิ ห้องชมภาพยนตร์ใหญ่ ชั้น2 เวลาเปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามงานอีเว้นท์ที่จัดแสดง

วันจันทร์(ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะเปิดทำการและหยุดทำการในวันถัดไปแทน)

ปลายปีและต้นปี (วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม)

โถงจัดคอนเสิร์ต ชั้น4
ห้องชมภาพยนตร์เล็ก ชั้นB1
ห้องซ้อมใหญ่ ชั้นB2
ฝ่ายบริการส่งเสริมศิลปะ จ.ไอจิ พื้นที่ศิลปะ A-H-ชั้น12 เวลาเปิดทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามงานอีเว้นท์ที่จัดแสดง

วันจันทร์(ในกรณีที่วันจันทร์เป็นวันหยุดราชการ จะเปิดทำการและหยุดทำการในวันถัดไปแทน)

ปลายปีและต้นปี (วันที่ 28 ธันวาคม ถึงวันที่ 3 มกราคม)

*เพิ่มเติม ห้องสมุดศิลปะจะปิดทำการทุกวันอังคารที่ 3 (ในกรณีที่เป็นวันหยุดราชการห้องสมุดจะเปิดทำการและหยุดในวันถัดไปแทน) และห้องสมุดจะปิดไม่เปิด 15 วันเพื่อเช็คสต๊อกสินค้าคงคลัง

X-ชั้นB2
ศิลปพลาซ่า ชั้นB2 10:00-17:00
ห้องสมุดศิลปะ ชั้น1 วันธรรมดา 10:00-19:00 น.
วันธรรมดาและวันหยุด
10:00-18:00 น.

วิธีการเดินทาง

  • ประมาณ 20 นาทีจากสถานีรถไฟนาโกย่า (สายสีเหลืองในแผนที่เส้นทางรถไฟ) โดยรถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ
  • เดินประมาณ 5 นาทีจากสถานีรถไฟซาคาเอะ ซึ่งเป็นรถไฟใต้ดินสายฮิกาชิยามะ หรือ รถไฟใต้ดินสายเมโจ
  • เดินประมาณ 5 นาทีจากสถานีรถไฟซาคาเอะมาจิ ซึ่งเป็นรถไฟเมเทตซึ สายเซโตะ
  • ประมาณ 1 ชั่วโมงจากท่าอากาศยานนานาชาติจูบุเซ็นแทร์ โดยรถไฟด่วนพิเศษเมเทตซึ มิวสกาย และเปลี่ยน เป็นรถไฟใต้ดินสายเมโจ (เปลี่ยนรถที่สถานีคานายามะ)

Free Wi-Fi

Aichi Free Wi-Fi

Aichi Free Wi-Fi